بذر ملو کاکتوس اریدراکانتوس بسته ۱۰ عددی

بیش از 1000 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 12

امتیاز: 4.3 از 5

۱۵,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

فقط 5 تا مونده!

بذر ملو کاکتوس اریدراکانتوس بسته ۱۰ عددی

۱۵,۰۰۰ تومان