فنر یدک حلزونی قیچی باغبانی فلکو اصل سوئیس بسته ۲ عددی، قیچی هرس فیلکو

بیش از 40 مورد فروش رفته

۳۵۰,۰۰۰ تومان

فقط 3 تا مونده!

فنر یدک یا زاپاس قیچی باغبانی فلکو
فنر یدک حلزونی قیچی باغبانی فلکو اصل سوئیس بسته ۲ عددی، قیچی هرس فیلکو

۳۵۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو