فنر یدک حلزونی قیچی باغبانی فلکو اصل سوئیس بسته ۲ عددی، قیچی هرس فیلکو

بیش از 50 مورد فروش رفته

۵۵۰,۰۰۰ تومان

فقط 2 تا مونده!

فنر یدک یا زاپاس قیچی باغبانی فلکو
فنر یدک حلزونی قیچی باغبانی فلکو اصل سوئیس بسته ۲ عددی، قیچی هرس فیلکو

۵۵۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو