قیچی باغبانی میوه چین مدل GF-4763 تایوان

وضعیت انبار: