بذر کاکتوس آریوکارپوس گادزیلا کورال بسته ۱۰ عددی

۳۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، آسان

وضعیت انبار:

موجود در انبار

kd1517
بذر کاکتوس آریوکارپوس گادزیلا کورال بسته ۱۰ عددی

۳۵۰,۰۰۰ تومان