بذر کاکتوس آریوکارپوس ماریبو در کالی فلاور بسته ۱۰ عددی

۶۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، آسان

وضعیت انبار:

موجود در انبار

Ariocarpus Maruibo X Cauliflower F2Czech rep
بذر کاکتوس آریوکارپوس ماریبو در کالی فلاور بسته ۱۰ عددی

۶۰۰,۰۰۰ تومان