بذر ساکولنت کالانچو سریسیفلورا بسته ۱۰ عددی

بیش از 500 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 4

۱۵,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

آخرین موجودی!

Kalanchoe Thyrsiflora
بذر ساکولنت کالانچو سریسیفلورا بسته ۱۰ عددی

۱۵,۰۰۰ تومان