پوست گیر یا پوست کن میوه حرفه ای ویکتورینوکس سوئیس مشکی ۷.۶۰۷۵

بیش از 5 مورد فروش رفته

۵۰۰,۰۰۰ تومان

آخرین موجودی!

پوست گیر
پوست گیر یا پوست کن میوه حرفه ای ویکتورینوکس سوئیس مشکی ۷.۶۰۷۵

۵۰۰,۰۰۰ تومان

victorinox logo