چاقوی ۲ تیغه برنجی مخصوص پیوند وصله ای، طوق زنی و پیوند گردو

بیش از 20 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 1

امتیاز: 5 از 5

۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

آخرین موجودی!

چاقوی دو تیغه مخصوص پیوند گردو
چاقوی ۲ تیغه برنجی مخصوص پیوند وصله ای، طوق زنی و پیوند گردو

۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان