چاقوی ۲ تیغه برنجی مخصوص پیوند وصله ای، طوق زنی و پیوند گردو

۷۸۰,۰۰۰ تومان

وضعیت انبار:

فقط 4 عدد در انبار موجود است

چاقوی دو تیغه مخصوص پیوند گردو
چاقوی ۲ تیغه برنجی مخصوص پیوند وصله ای، طوق زنی و پیوند گردو

۷۸۰,۰۰۰ تومان