بایگانی برچسب: صادرات کاکتوس

تولید تجاری کاکتوس و افزایش رشد با کوددهی به روش هلند

کاکتوس ها گیاهان زیبا و پر طرفداری هستند که رشد اندکی دارند، ولی با کوددهی