بایگانی برچسب: محمدی

۵ دلیل گل ندادن گل محمدی یا گیاه گلاب

۵ دلیل گل ندادن گل محمدی: گل محمدی با نام علمی  Rosa damascena گونه‌ای از

آموزش تکثیر و قلمه زدن گل رز و گل محمدی

آموزش قلمه زدن گل رز و گل محمدی : استفاده از قلمه ساقه یکی از

معرفی گل محمدی یا گل گلاب

معرفی گل محمدی یا گل گلاب : گل رز محمدی که در ایران به گل گلاب نیز معروف

آموزش کاشت بذر یا دانه گل رز و گل محمدی

آموزش کاشت بذر گل رز و گل محمدی : کشت گل رز و گل محمدی