بایگانی برچسب: میرتلو

معرفی کاکتوس Myrtillocactus schenckii

معرفی کاکتوس Myrtillocactus schenckii کاکتوس Myrtillocactus schenckii، از خانواده میرتلو (همان پایه آبی خودمان بوده)

معرفی و آموزش نگهداری میرتلو کیکو

معرفی و آموزش نگهداری میرتلو کیکو : کاکتوس کیکو میرتلو با شکل و ظاهر خاص