بایگانی برچسب: گیاهشناسی کاکتوس

نگهداری کاکتوس پیوندی رنگی

کاکتوس پیوندی رنگی : این روزها هر جا میرویم خیلی کم اتفاق می افتد چشممان

معرفی آریوکارپوس رتیوسس

معرفی آریوکارپوس رتیوسس: آریوکارپوس ها جز کاکتوس‌های کند رشد البته با ارزش محسوب می‌شوند، رشد

معرفی کاکتوس اچینوپسیس اوکسیگونا

معرفی کاکتوس اچینوپسیس اوکسیگونا : کاکتوس اچینو پسیس اکسیگونا یکی از عمومی‌ترین کاکتوس‌ها در دنیا

معرفی کاکتوس آزتکیوم ریتری

معرفی کاکتوس آزتکیوم ریتری با نام علمی aztekium ritteri آزتکیوم ریتری  این کاکتوس یکی از

مقاومت کاکتوس ها به شرایط سخت

مقاومت کاکتوس ها به شرایط سخت : کاکتوس‌ها جز مقاوم‌ترین گیاهان بر روی کره زمین

معرفی اوبرگونیا یا ابرگونیا

معرفی ابرگونیا : یکی از ساکولنت های دیر رشد می‌باشد به راحتی در منزل و

کاکتوس پیرمرد یا اولدمن

کاکتوس سفالو سرئوس سنیلیس یا Cephalocereus senilis  که به نام‌های کاکتوس پیرمرد یا اولدمن نیز