مهمترین بیماری‌ های گل شمعدانی و راههای درمان آن

Sickness

بیماری قارچی زنگ گل شمعدانی:
بیماری قارچی زنگ با قارچ Puccinia pelargonii zonalis لکه‌های کوچک زرد رنگ بر سطح رویین برگها و قرمز رنگی در زیر برگها بوجود می‌اورد و زرد شدن برگها و ریزش آنان روی خواهد داد. بیماری زنگ بخصوص در شمعدانی های گروه زنال ایجاد مشکل می‌کند.  تهویه خوب هوا و عدم خیس شدن برگسار در طی آبیاری از شدت شیوع این بیماریها می‌کاهد. شرایط سرد و مرطوب محیط نگهداری موجب شیوع بوترتیس خواهد شد که در اثر آن غنچه‌ها خشک می‌شوند گلها قهوه‌ای شده و می‌ریزند ، بر روی ساقه و برگها نواحی به رنگ قهوه‌ای تیره ایجاد می‌شود. تهویه مناسب هوا و عدم خیس شدن برگسار در طی آبیاری و دمای مناسب محیط از جمله راهکارهای جلوگیری از شیوع این بیماری است.

بیماری قارچی زنگ گل شمعدانی:

شته:
شیره گیاه را می‌مکد و علاوه بر ضعف و کاهش رشد گیاه ممکن است بیماریهای ویروسی را نیز به گیاه منتقل کند. در اثر تغذیه شته لکه‌های به رنگ زرد و یا سبز کمرنگ بروی برگها ایجاد می‌شود و برگها بدشکل می‌شوند، گل تشکیل نمی‌شود و برگسار به دلیل تولید ماده چسبناک عسلک توسط شته‌ها چسبنده می‌شوند.

شته گل شمعدانی

مگس سفید:
فعالیت مگس سفید منجر به زرد شدن کامل برگها، ریزش آنها و ضعف عمومی گیاه می‌شود. وجود کرم غنچه شمعدانی موجب ایجاد سوراخهایی بر روی برگها و غنچه‌های این گیاه و ریزش غنچه ها می‌شود. کنه‌های گیاهی از جمله آفاتی هستند که می‌توانند موجب بدشکلی برگهای گیاه شوند.

مگس سفید

شپشک آردآلود:
فعالیت شپشک آردآلود موجب رشد ضعیف گیاه خواهد شد. برگهای جوان به تدریج زرد می‌شوند و سطح برگها در اثر ترشحات این آفت چسبناک می‌شود. معدنچی برگ اشاره به لارو حشرات مختلفی دارد که در بین سطح فوقانی و تحتانی برگ گیاه تونلهایی را حفر می‌کنند و موجب بروز خطوط کم رنگ بر روی پهنه برگ می شوند.معمولا بروز این مسئله خطر جدی برای رشد گیاه به همراه ندارد اما اگر شدید شود شاید که به ظاهر گیاه لطمه بزند.

شپشک‌ آرد آلود Pseudococcus sp Geranium

لکه برگی:
لکه برگی قارچی یا قارچ Alternaria alternata موجب ایجاد لکه‌هایی برآمده و آبدار در زیر سطح برگ می‌شود که به سرعت تبدیل به نواحی قهوه‌ای رنگ می‌شوند.

Alternaria alternata

بیماری باکتریایی :
علائم بلایت باکتریایی با باکتری Xanthomonas hortorum pv.pelargonium Geranium  تقریبا شبیه لکه برگی قارچی است اما نقاط و لکه‌های ایجادشده تا حدودی کوچکتر از نوع قارچی این بیماری است. همچنین گاهی رگبرگها تیره رنگ و حاشیه برگها پژمرده می‌شوند . تهویه مناسب هوا، کاربرد موادگیاهی سالم، عدم خیس شدن برگسار گیاه از جمله مواردی هستند که با بکارگیری آنان از خطر شیوع لکه برگی را می‌توان کاهش داد. لکه برگی قارچی را با برخی از سموم قارچکش و لکه برگی باکتریایی را با سموم حاوی مس می‌توان تا حدودی کنترل نمود.

Xanthomonas hortorum pv.pelargonium Geranium

در اثر بیماری سفیدک پودری لکه‌های سفید رنگی بر روی برگها بوجود می‌آید.

پژمردگی جنوبی:
پژمردگی جنوبی نام بیماری باکتریایی با باکتری Ralstonia solanacearum  است که در اثر آن ابتدا برگهای موجود در قسمت پایین پژمرده و زرد می‌شوند و نواحی سوخته و مرده بر روی سطح برگها پدیدار می‌شود. آوندها قهوه‌ای شده و ریشه خواهد پوسید و گیاه از بین خواهد رفت. بهترین راه جلوگیری از این بیماری بکارگیری محیط کشت سالم و مواد گیاهی عاری از بیماری و مهیا کردن شرایط محیطی مناسب جهت رشد گیاه است. این بیماری را با کاربرد سموم نمی‌توان بر طرف نمود.

Ralstonia solanacearum

پوسیدگی ریشه:
بیماری پوسیدگی ریشه در اثر قارچ پیتیوم موجب بروز زخمهای قهوه‌ای و ابدار در قسمت پایین ساقه ‌می‌شود. این بیماری بیشتر قلمه‌های شمعدانی را مبتلا می‌کند. قسمت پایین ساقه آبدار شده و می‌پوسد. بکارگیری بستر کاشت ضدعفونی شده و مواد گیاهی سالم و عدم آبیاری بیش از اندازه گیاه  از جمله راهکارهای محدود کردن این بیماری است.

پوسیدگی سیاه ریشه موجب ایجاد زخمهای سیاه رنگ بر روی ساقه در نزدیکی سطح خاک و یا در زیر سطح خاک می‌شود. برگها زرد شده و می‌ریزند و در نهایت موجب کج شدن و افتادن گیاه می‌شود. ضدعفونی بستر کاشت، کاربرد مواد سالم گیاهی، عدم ابیاری بیش از اندازه حذف گیاهان آلوده به کاهش سرعت انتشار این بیماری کمک می‌کند.

پوسیدگی ریشه شمعدانی

بیماریهای ویروسی:
بیماریهای ویروسی همانند ویروس موزاییک خیار موجب بروز رگه‌ها و یا لکه‌هایی زرد رنگ بر روی برگها، پیچش و بدشکلی آنان، کوتاهی قامت گیاه، کوتاهی فاصله میانگره‌ها می‌شود. علائم این بیماری بیشتر در فصل زمستان به چشم می‌خورد و در با گرم شدن هوا مخفی می‌شود اما خود بیماری با گرمی هوا از بین نخواهد رفت.

 

ویروس شکست (رنگ) گل شمعدانی بیماری دیگری است که این گیاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد که در طی آن خطوط سفید رنگی در پشت گلبرگها ایجاد می‌شود و بر روی برگها نیز لکه‌های زرد رنگی ایجاد می‌شود که به آن شکلی موزاییک مانند می‌دهد و رشد گیاه نیز کاهش می‌یابد.

 

ویروس پژمردگی گوجه فرنگی و یا ویروس لکه سوختگی گل حنا نیز گیاه شمعدانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نشانه‌های این بیماریها با توجه به موقع سال از نظر دما و گرما، سن و موقعیت رشدی گیاه و شدت الودگی متغیر و متنوع است و می‌‌توانند موجب کوتاهی قامت، بروز لکه‌های حلقوی، زخمهای آبدار قهوه‌ای- ارغوانی بر روی برگ ساقه و دمبرگ شوند.   بیماریهای ویروسی توسط حشراتی که از شیره گیاه تغذیه می کنند همانند شته و تریپس منتقل می‌شود بنابراین برای پیشگیری از این نوع بیماری باید با حشرات مبارزه کرد، از مواد گیاهی سالم جهت تکثیر گیاهان شمعدانی استفاده کرد و با آبیاری و کوددهی مناسب گیاهان را در شرایط رشد بهینه قرار داد تا کمتر بیماریها روی آنان اثر بگذارند. در صورت ابتلای گیاه و شدت نشانه‌های بیماری چاره‌ای جز حذف گیاه بیمار نیست.

بیماریهای ویروسی

بیماری  ادم شمعدانی:
یکی از دیگر بیماریهای شمعدانی ادم (تورم) است که شرایط نامساعد محیطی آن را ایجاد می‌کند و آفت یا عامل بیماریزا دلیل ظهور آن نیست . زمانی که هوا سرد، آسمان ابری و یا هنگامی که خاک مرطوب و گرم است و در همان موقع هوا سرد و مرطوب است (زیاد بودن دمای خاک نسبت به هوا) احتمال بروز این مشکل است. زیرا گیاه آب زیادی از بستر خاک جذب می‌کند اما آب کمی را از طریق برگسار خود از دست می‌دهد. بنابراین لکه‌هایی زرد رنگ بر روی سطح برگ ایجاد می شود که تبدیل به نواحی آبدار بر روی سطح زیرین برگ می‌شوند که درنهایت این نواحی قهوه‌ای رنگ و پوسته پوسته می‌شوند. تمامی برگ ممکن است زرد شود و از بین برود و ریزش کند. علائم تا حدودی شبیه لکه برگی باکتریایی است. برای جلوگیری از این مشکل باید از خاکی با زهکش مناسب استفاده کرد و گیاه را بیش از اندازه آب نداد و شرایط تهویه محیط رشد گیاه را بهبود بخشید.

بیماریهای ویروسی

چند مشکل و بیماری در گل شمعدانی:

 • سوراخهای کوچک در غنچه ها: کرم غنچه
 • عدم تشکیل گل: مصرف بیش از اندازه کود بخصوص با میزان نیتروژن زیاد- گرمای بیش از اندازه- نور اندک محیط
 • زرد شدن حاشیه برگهای پایین گیاه: عدم وجود مواد غذایی (گیاه به کوددهی نیاز دارد)
 • بدشکلی برگها: فعالیت کنه تارعنکبوتی و دیگر کنه های گیاهی
 • پدیدار شدن رنگ قرمز در برگها: دمای سرد شبانه در حدود ۵-۴ درجه سانتیگراد
 • بلند شدن و علفی شدن ساقه‌ها: کمبود نور- کوددهی بیش از اندازه- آبیاری بیش از اندازه
 • خشک شدن غنچه ها و ریزش آنان: رطوبت بیش از اندازه – آبیاری بیش از اندازه
 • لکه های زرد رنگ ، زرد شدن برگها و بدشکلی برگها: شته- مگس سفید
 • بروز لکه بر روی برگها با اندازه‌های مخلتف ، پژمردگی برگها و پوسیدگی ساقه: بیماریهای قارچی

منبع:میهن کاکتوس

مقالات مشابه

4 دیدگاه برای “مهمترین بیماری‌ های گل شمعدانی و راههای درمان آن

  • کارشناس 1 گفته:

   درود،از گیاه و قسمتهایی که میفرمایید عکس واضح بفرستید وشرایط نگهداری از گیاه رو هم بفرمایید تا بهتر راهنماییتون کنیم.

 1. اسدی گفته:

  سلام وقتتون بخیر.ببخشید من یک سالی است این گل رو خریداری کردم. اسمش رو نمیدونم ولی از اول مشگلی نداشت ولی مدتیه از ریشه میخشکه و برگ ها دونه دونه میمیرند. لطفا راهنماییم کنید.
  هفته سه بار هر بار یک لیوان آب. خاک هم از گلخانه گرفتم با ماسه قاطی کردم. همراه نور غیر مستقیم.
  https://s4.uupload.ir/files/img_20210616_225534_x79a.jpg

  • کارشناس 1 گفته:

   سلام، گیاهتون بگونیا قرمز هست که بگونیا فیستا هم معروف هست، Begonia erythrophylla (Feastii)،خاک گیاهتون مناسب نیست برای خاک میتونید از خاک بنفشه افریقایی ویا خاک های سبک گیاهان اپارتمانی استفاده کنید خاکش سنگین هست ودلیل خرابی ریشه هم همین مشکل هست، خاک سنگین وماسه ای برای این گیاه مناسب نیست، گیاه رو از خاک در بیارید وتمام خاکهای اطراف ریشه رو جدا کنید وریشه های گیاه رو با محلول رقیق قارچ کش به ارامی شستشو بدید بعد داخل خاک مناسب بکارید وابیاری رو زمانی که دو الی سه سانت از سطح خاک خشک شد انجام بدید به اندازه ای که مقداری اب از زهکش گلدان خارج بشه.

دیدگاه‌ها بسته شده است.