عکس کاکتوس‌های شما | عرفان رفائی

لطفا خودتان را معرفی کنید
عرفان رفائی

اهل کدام شهر هستید؟
تیران

در صورت تمایل تجربیات خود را در مورد نحوه نگهداری کاکتوس‌ها بنویسید
من معمولا هر هفته دو بار آبیاری میکنم به مقدار خیلی کم.و ۶ تا ۷ ساعت نور فیلتر شده میخورند.

 

 

لطفا توضیحاتی در مورد عکس‌ها بنویسید
عکس اول کاکتوس ۳ ساله اولدمن(سفلوسرئوس).عکس بعد یک نوع استروفیتوم هیبرید.عکس بعد استریاس وآخری ژمینو شکلاتی.

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس