ریختن سنگریزه روی بستر جوانه کاکتوس درست یا نادرست؟

آیا ریختن سنگریزه یا ماسه اطراف جوانه های کاکتوس لازم و ضروری است؟ در این مقاله به بررسی این موضوع میپردازیم. توجه داشته باشید بر روی بذرهای کاکتوس که هنوز جوانه نزده باشند نباید سنگریزه، ماسه یا خاک ریخته شود، بذر کاکتوس برای سبز شدن نیاز به نور دارد، ریختن سنگریزه یا ماسه پس از چند هفتگی یا چند ماهگی بسته به میزان رشد جوانه ها انجام می شود.

دلایل اصلی موافقین ریختن سنگریزه روی بستر جوانه کاکتوس پس از سبز شدن

 1. تثبیت پایه و ریشه گیاه و امنیت بیشتر در جابجایی
 2. عدم خیس شدن تنه کاکتوس در هنگام آبیاری و جلوگیری از پوسیدگی تنه
 3. عدم مرطوب ماندن تنه کاکتوس بعد از آبیاری و جلوگیری از بیماری قارچی
 4. جلوگیری از تغییر ناگهانی دمای خاک وخراب نشدن ریشه
 5. جلوگیری از سبز شدن علف های هرز
 6. جلوگیری از رشد جلبک روی سطح خاک
 7. جلوگیری از تبخیر سریع آب در گرما
 8. هنگام آبیاری از بهم ریختگی و خرابی روی سطح خاک جلوگیری میکند
 9. زیبایی گلدان کاکتوس
 10. تخم گذاری حشرات درخاک کم میشود
 11. خاک کاکتوس باید زهکشی بالا داشته براحتی آب را از خود عبور دهد
 12. کف گلدان باید سوراخ باشد
 13. انتهای گلدان حتما باید ۲ سانتی متر سنگ ریخته که آب به راحتی از کف خارج شود
 14. سایز سنگ ریزه ها نباید درشت باشد و به اصطلاح باید از سایز جوانه ها کوچکتر باشد وشکل کروی داشته ونوک تیز نباشند. ماسه عربی نمونه مناسبی برای این کار می باشد.
 15. جنس سنگ ریزه ها بسیار مهم است گرانیت یا مرمر خورد شده یا سنگ های نخودی یا عدسی کف رودخانه از همه بهتر است
 16. قطر سنگ ریزه ها روی سطح خاک باید ۱سانتی متر یا کمتر باشد
 17. اگر کاکتوسهایتان را خارج از خانه نگهداری میکنید حتما از سنگریزه استفاده کنید

دلایل اصلی مخالفین ریختن سنگ ریزه روی سطح خاک کاکتوس یا جوانه ها

 1. باعث پوسیدگی تنه کاکتوس می شود
 2. عدم هواگیری خاک و ریشه
 3.  عدم تشخیص درست زمان خشک شدن خاک
 4. مرطوب ماندن بیش از حد خاک و پوسیدگی ریشه

نفی دلایل مخالفین توسط نویسنده

اگر شما خاک کاکتوستان مناسب و از زهکشی مناسبی برخوردار باشد و آب را به راحتی از خود عبور دهد هیچ گاه به این مشکلاتی که اشاره کردید برخورد نخواهید کرد شما همیشه سعی کنید برای آبیاری کاکتوسهایتان از سخاوت کمتری استفاده کنید و کمتر آن ها را آبیاری کنید و همیشه در آبیاری به فصل ها دقت کنید که در چه فصلی کاکتوس چه میزان آبیاری نیاز دارد
اگر کاکتوس های ما پس از ریختن سنگ ریزه پای آن ها دچار پوسیدگی شده و خراب میشود تقصیر سنگ ریزه نیست و مقصر ما هستیم که خاک کاکتوسمان سنگین است و آبیاری بیش از حد انجام میدهیم باید حتما از سنگ ریزه استفاده کنیم چون برای کاکتوس بسیار مفید است و اگر ما بخواهیم برای بهتر نگهداری کاکتوسمان از بزرگان کاکتوس دنیا پند بگیریم باید از سنگریزه پای کاکتوس استفاده کنیم چون آن ها همه استفاده می کنند.

نویسنده: کارشناس میهن کاکتوس

مطالب تصادفی از مجله میهن کاکتوس

ارسال پست در مجله میهن کاکتوس به چهار روش

بازگشت به مجله میهن کاکتوس