نگهداری کاکتوس در فصل‌های مختلف سال

نگهداری کاکتوس در فصل‌های مختلف سال

کاکتوس ها اغلب در مناطق خشک و کم آب زیست میکنند ولی زندگی در این مناطق خشک به این معنا نیست که در این مناطق هواد سرد نمی شود. در مناطق جنوبی قاره آمریکا که زیستگاه اصلی کاکتوس ها می باشد، بهار، تابستان، پاییز و زمستان وجود دارد ولی دما معمولا به زیر صفر درجه سانتیگراد نمیرسد و تابستان و بهار گرمتری دارد.

کاکتوس ها به خوبی به این نوع آب و هوا عادت کرده اند و مانند یک درخت با شروع بهار شروع به رشد و گلدهی میکنند و با شروع سرما فعالیت آنها کم شده و در زمستان به خواب زمستانی می روند.

برای داشتن کاکتوسی سالم که بتواند خوب رشد کند، گل دهد و بذر تولید کند باید شرایطی همانند زیستگاه آنها فراهم کرد.

نگهداری کاکتوس در فصل بهار

از اواخر زمستان و شروع فصل بهار با طولانی شدن روز و افزایش ساعت های دریافت نور خورشید، کاکتوس ها از خواب زمستانی بیدار شده و شروع به رشد می کنند. اکثر کاکتوس ها در این فصل گل میدهند.

در فصل بهار باید انجام داد:

 • افزایش نور
 • افزایش آبیاری

در فصل بهار میتوان انجام داد:

 • پیوند
 • قلمه
 • کوددهی
 • تعویض خاک و گلدان

در فصل بهار باید مواظب باشید:

 • جلوگیری از آفتاب سوختگی
 • باریک شدن در اثر کمبود نور

نگهداری کاکتوس در فصل بهار

نگهداری کاکتوس در فصل تابستان

رشد و گلدهی کاکتوس ها در تابستان هم ادامه دارد ولی با گرم شدن هوا مقداری از رشد کاکتوس ها کاهش می یابد، تعداد زیادی از گونه های کاکتوس در تابستان شروع به گلدهی میکنند.

در فصل تابستان باید انجام داد:

 • نور مانند بهار زیاد
 • آبیاری مانند بهار

در فصل تابستان میتوان انجام داد:

 • پیوند
 • قلمه
 • کوددهی
 • تعویض خاک و گلدان

در فصل تابستان باید مواظب باشید:

 • جلوگیری از آفتاب سوختگی
 • باریک شدن در اثر کمبود نور
 • بی آبی طولانی مدت

کاکتوس در تابستان

نگهداری کاکتوس در فصل پاییز

با کوتاه شدن روز ها و کاهش دما به تدریج رشد کاکتوس ها کم شده و آماده خواب زمستانی می شوند، برخی از کاکتوس ها مانند آریوکارپوس در اوایل پاییز گلدهی میکند.

در فصل پاییز باید انجام داد:

 • کاهش آبیاری

در فصل پاییز میتوان انجام داد:

 • پیوند (بهار و تابستان مناسب تر است)
 • قلمه (بهار و تابستان مناسب تر است)
 • تعویض خاک و گلدان (بهار و تابستان مناسب تر است)

در فصل پاییز باید مواظب باشید:

 • پوسیدگی در اثر آبیاری زیاد
 • سرمازدگی

کاکتوس در پاییز

نگهداری کاکتوس در فصل زمستان

از اواخر آبان خواب زمستانی کاکتوس ها شروع شده و تا اواخر بهمن ادامه می یابد، در این مدت تقریبا کاکتوس ها هیچ فعالیت خاصی ندارد و آبیاری به حداقل می رسد. دمای مناسب برای خواب زمستانی کاکتوسها در حدود ۵ تا ١۵ درجه سانتیگراد می باشد. دمای کمتر از صفر میتواند باعث یخ زدگی در کاکتوس شود. چروک شدن کاکتوس در زمان خواب زمستانی طبیعی است.

در فصل زمستان باید انجام داد:

 • کاهش آبیاری
 • کاهش دما

در فصل زمستان باید مواظب باشید:

 • پوسیدگی در اثر آبیاری زیاد
 • جلوگیری از سرمازدگی و یخ زدگی

کاکتوس در زمستان

فاصله زمانی بین دو آبیاری در هر فصل چقدر باید باشد؟

مقدار و زمان آبیاری به عوامل مختلفی مانند اندازه کاکتوس، اندازه گلدان، رطوبت هوا و دما بستگی دارد ولی معمولا در فصل های گرم هر یک هفته تا ده روز یک مرتبه آبیاری انجام می شود و موقع خواب زمستانی آبیاری هر ٢٠ الی ٣٠ روز یک مرتبه کافی می باشد.

مقالات مشابه