کاکتوس نماد چیست؟

Symbolism of a cactus

کاکتوس در فرهنگ های مختلف نمادهای زیادی دارد، ولی در تمام دنیا کاکتوس دارای سه نماد اصلی می باشد که عبارتند از:

  1. مقاومت
  2. جاودانگی
  3. استقامت

مقاومت

به انگلیسی endurance به معنی توانایی مقاومت در برابر سختی ها یا ناملایمات

جاودانگی

به انگلیسی everlasting spirit به معنی ماندگار، همیشگی، بی پایان، دائمی، بی مرگ، بی پایان، فنا ناپذیر، بی وقفه، نابود نشدنی، پایان ناپذیر

 

استقامت

به انگلیسی perseverance به معنی تلاش مستمر برای انجام یا رسیدن به چیزی با وجود مشکلات، شکست یا مخالفت

 

کاکتوس نماد چیست؟

در برخی از فرهنگ ها بخصوص در قاره آمریکا که زیستگاه اصلی کاکتوس ها می باشد، کاکتوس نماد گرما، عشق و حتی مادر نیز می باشد.

در پرچم کشور مکزیک از کاکتوس استفاده شده است.

آیا کاکتوس دارای انرژی منفی می باشد؟

این تنها یک خرافات است و در بعضی از فرهنگ های جهان سومی و خرافاتی شنیده می شود. کاکتوس پر از انرژی مثبت و زیبایی است.

کاکتوس یک گیاه مقاوم و متنوع است که میتواند اکسیژن تولید کرده و هوا را تصفیه کند.

آیا کاکتوس بدبختی می آورد؟

خیلی خنده دار است اگه فکر کنیم یک گیاه خوشبختی یا بدبختی می آورد!!! کاکتوس به جز زیبایی و انرژی خوبی که میدهد هیچ بدیومی و شومی و بدبختی ندارد.