بذر کاکتوس آستروفیتوم کیکو نودوم یوری میکس بسته ۱۰ عددی

بیش از 200 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 7

امتیاز: 4.3 از 5

۶۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۲۰ روز
درجه سختی کاشت، آسان

موجود

کیکو یوری میهن کاکتوس
بذر کاکتوس آستروفیتوم کیکو نودوم یوری میکس بسته ۱۰ عددی

۶۰,۰۰۰ تومان