بذر کاکتوس توربینی کلینکریانوس بسته ۱۰ عددی

بیش از 1000 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 15

۱۲,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

بذر توربینی کارپوس کلینکریانوس
بذر کاکتوس توربینی کلینکریانوس بسته ۱۰ عددی

۱۲,۰۰۰ تومان