بذر کاکتوس مامیلاریا پولتیل بسته ۱۰ عددی

بیش از 300 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 2

امتیاز: 5 از 5

۱۲,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

بذر مامیلاریا پولتیل
بذر کاکتوس مامیلاریا پولتیل بسته ۱۰ عددی

۱۲,۰۰۰ تومان