بذر کاکتوس پلسی فورا پزودوپکتیناتوس رنگ گل میکس بسته ۱۰ عددی

۴۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، آسان

وضعیت انبار:

موجود در انبار

پزودوپکتیناتوس
بذر کاکتوس پلسی فورا پزودوپکتیناتوس رنگ گل میکس بسته ۱۰ عددی

۴۰,۰۰۰ تومان

امکان پرداخت آنلاین و کارت به کارت