بذر کاکتوس پلسی فورا پزودوپکتیناتوس رنگ گل میکس بسته ۱۰ عددی

بیش از 200 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 4

امتیاز: 5 از 5

۳۵,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، آسان

موجود

پزودوپکتیناتوس
بذر کاکتوس پلسی فورا پزودوپکتیناتوس رنگ گل میکس بسته ۱۰ عددی

۳۵,۰۰۰ تومان