بذر کاکتوس پیلوسرئوس گلاسنس بسته ۱۰ عددی

بیش از 150 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 2

امتیاز: 5 از 5

۲۵,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

فقط 4 تا مونده!

pilosocereus glaucescens
بذر کاکتوس پیلوسرئوس گلاسنس بسته ۱۰ عددی

۲۵,۰۰۰ تومان