بذر کاکتوس ژمینوکالیسیوم میهانویچی ابلق بسته ۱۰ عددی

بیش از 250 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 26

امتیاز: 4.2 از 5

۹۵,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، بالای ۷۰ درصد
درصد ابلق شدن، بالای ۶۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا۳۰ روز
درجه سختی کاشت، آسان

موجود

بذر کاکتوس ژمینوکالیسیوم میهانویچی ابلق بسته ۱۰ عددی

۹۵,۰۰۰ تومان