بذر کاکتوس ژمینوکالیسیوم میکس ابلق و خاص بسته ۱۰ عددی

بیش از 250 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 13

امتیاز: 4.8 از 5

۸۸,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، بالای ۶۰ درصد
درصد ابلق شدن، بالای ۳۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا۳۰ روز
درجه سختی کاشت، متوسط

موجود

بذر ژمینو کاکتوس خالص کمیاب کلکسیونی
بذر کاکتوس ژمینوکالیسیوم میکس ابلق و خاص بسته ۱۰ عددی

۸۸,۰۰۰ تومان