بذر کاکتوس آستریاس ابلق میکس بسته ۱۰ عددی “اقتصادی”

بیش از 200 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 5

امتیاز: 5 از 5

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، بیش از ۷۰ درصد
درصد ابلق شدن، بیش از ۳۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۱۵ روز
درجه سختی کاشت، آسان