قیچی باغبانی فنلاندی فیسکارس PX92 با دسته چرخان ۳ برابر قدرت هرس بیشتر

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

وضعیت انبار:

فقط 1 عدد در انبار موجود است

خرید قیچی باغبانی اصل
قیچی باغبانی فنلاندی فیسکارس PX92 با دسته چرخان ۳ برابر قدرت هرس بیشتر

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان