قیچی باغبانی فنلاندی فیسکارس PX92 با دسته چرخان ۳ برابر قدرت هرس بیشتر

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

وضعیت انبار:

فقط 2 عدد در انبار موجود است

خرید قیچی باغبانی اصل
قیچی باغبانی فنلاندی فیسکارس PX92 با دسته چرخان ۳ برابر قدرت هرس بیشتر

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان