بذر دیسکو هورستی میکس ابلق و سبز بسته ۱۰ عددی

قیمت درج شده برای ۱۰ عدد بذر می‌باشد

وضعیت انبار: