بذر ژمینو اسپاگزینی فیلددار بسته ۱۰ عددی

بیش از 70 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 4

امتیاز: 5 از 5

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، بیش از ۷۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۷ تا ۱۵ روز
درجه سختی کاشت : آسان