بذر کاکتوس آستروفیتوم کاپریکورن میکس بسته ۱۰ عددی

بیش از 1500 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 16

امتیاز: 5 از 5

۶,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

بذر آستروفیتوم کاپریکورن میکس
بذر کاکتوس آستروفیتوم کاپریکورن میکس بسته ۱۰ عددی

۶,۰۰۰ تومان