بذر کاکتوس کوپیاپوا کراینزیانا فیلد دار بسته ۱۰ عددی

(دیدگاه 7 کاربر)

۷۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت درج شده، برای ۱۰ عدد بذر
درصد جوانه زنی، حدود ۵۰ درصد
مدت زمان جوانه‌زنی، ۱۵ تا ۳۰ روز
درجه سختی کاشت، متوسط

وضعیت انبار:

موجود در انبار

بذر کاکتوس کوپیاپوا
بذر کاکتوس کوپیاپوا کراینزیانا فیلد دار بسته ۱۰ عددی

۷۰۰,۰۰۰ تومان