بذر گل ختمی سیاه هلندی تخم ختمی مشکی پرپر بسته ۱۰ عددی

۱۰,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

وضعیت انبار:

موجود در انبار

گل ختمی سیاه مشکی
بذر گل ختمی سیاه هلندی تخم ختمی مشکی پرپر بسته ۱۰ عددی

۱۰,۰۰۰ تومان