قیچی باغبانی فیلکو FELCO 9 مخصوص چپ دستان اصل سوئیس فلکو

بیش از 10 مورد فروش رفته

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

آخرین موجودی!

felco 9
قیچی باغبانی فیلکو FELCO 9 مخصوص چپ دستان اصل سوئیس فلکو

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو