قیچی باغبانی فیلکو FELCO 9 مخصوص چپ دستان اصل سوئیس فلکو

بیش از 10 مورد فروش رفته

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

آخرین موجودی!

felco 9
قیچی باغبانی فیلکو FELCO 9 مخصوص چپ دستان اصل سوئیس فلکو

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت فیلکو