چاقوی دو تیغه مخصوص پیوند وصله ای، طوق زنی و پیوند زنی گردو

بیش از 40 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 3

امتیاز: 5 از 5

۸۷۰,۰۰۰ تومان

فقط 2 تا مونده!

چاقوی دو تیغه مخصوص پیوند گردو
چاقوی دو تیغه مخصوص پیوند وصله ای، طوق زنی و پیوند زنی گردو

۸۷۰,۰۰۰ تومان