چاقوی دو تیغه مخصوص پیوند وصله ای، طوق زنی و پیوند زنی گردو

بیش از 30 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 3

امتیاز: 5 از 5

۸۵۰,۰۰۰ تومان

فقط 5 تا مونده!

چاقوی دو تیغه مخصوص پیوند گردو
چاقوی دو تیغه مخصوص پیوند وصله ای، طوق زنی و پیوند زنی گردو

۸۵۰,۰۰۰ تومان