تیغه یدکی شکل وی V مخصوص قیچی پیوند آرتی تک ایتالیا ۳ و ۴ کاره

بیش از 20 مورد فروش رفته

۴۸۰,۰۰۰ تومان

فقط 5 تا مونده!

تیغه قیچی پیوند
تیغه یدکی شکل وی V مخصوص قیچی پیوند آرتی تک ایتالیا ۳ و ۴ کاره

۴۸۰,۰۰۰ تومان

لوگوی شرکت آرتی تک