بذر کاکتوس مامیلاریا لپتاکانتا بسته ۱۰ عددی

بیش از 300 مورد فروش رفته
تعداد نظرات: 5

امتیاز: 5 از 5

۱۲,۰۰۰ تومان

تعداد بذر : ۱۰ عدد

موجود

عکس کاکتوس
بذر کاکتوس مامیلاریا لپتاکانتا بسته ۱۰ عددی

۱۲,۰۰۰ تومان