مشاهده همه 5 نتیجه

چاقوهای پیوند زنی انتخاب شده از بهترین برندهای دنیا در پیوند زدن نهال درختان و گیاهان کاربرد  دارد، از این چاقوها میتوان برای قلمه زنی انواع درختان و گلهای آپارتمانی و بیرونی نیز استفاده کرد.